Пошук:

Основними сферами компетенції ЮНЕСКО є: освіта; природничі, точні та гуманітарні науки; культура i міжнародне культурне співробітництво; засоби масової інформації, інформатика та комунікація.

Важливою функцією ЮНЕСКО є її нормотворча діяльність. Організацією розроблено міжнародні конвенції та багатосторонні договори, а також рекомендації і декларації, що регулюють міжнародну діяльність у сферах освіти, науки, комунікації, обміну та збереження культурних цінностей.

У галузі освіти основні зусилля ЮНЕСКО спрямовані на: сприяння розширенню доступу до базової освіти та ліквідації неписьменності; проведення аналізу та оцінки національних освітніх систем, розробку політики та здійснення реформ у галузі освіти з метою покращення її якості та адаптації до потреб суспільства.

У галузі гуманітарних наук реалізуються проекти, що стосуються глобальних соціальних змін, зміцнення демократичних процесів, забезпечення прав людини, усунення різного роду дискримінації, участі молоді в розвитку суспільства, питань багатоетнічного співіснування, запобігання національним та етнічним конфліктам, створення клімату соціальної гармонії.