Пошук:

Міжнародна співпраця, участь в міжнародних проектах та програмах.

Міжнародна співпраця, участь у міжнародних програмах та проектах – пріоритети розвитку освіти сьогодення. Через партнерські зв’язки, використовуючи принципи розуміння та довіри, молодь навчається разом з однолітками різних країн світу розвивати міжкультурне взаєморозуміння та вміння жити і працювати у глобальному просторі.

З метою інтегрування в європейський освітній простір, удосконалення навичок володіння іноземними мовами та сприяння учителям у підвищенні професійної підготовки, ознайомлення учнів старших класів з існуючими можливостями для здійснення усвідомленого вибору  майбутньої професії учительський та учнівський колективи школи № 80 співпрацюють з навчальними закладами країн Європи, Канади, США, беруть участь у різноманітних міжнародних програмах та проектах. Міжнародна співпраця сприяє запровадженню в освітній процес школи інноваційних методів навчання, дає змогу розширювати досвід впровадження інформаційних технологій, формувати ключові компетентності школярів, нові світоглядні засади сучасного освітнього процесу, залучати учнів до науково-дослідницької, пошукової, експериментальної та практичної діяльності в рамках міжнародних проектів та програм.

Міжнародна співпраця у школі здійснюється за напрямками:

  1. участь у міжнародних проектах, конкурсах, фестивалях;
  2. налагодження безпосередніх контактів і партнерських зв’язків між навчальними закладами та школами-партнерами різних країн світу;
  3. обмін досвідом з організації навчально-методичної роботи, спільної роботи на основі взаємного і планомірного використання накопиченого досвіду в навчальній, дослідницько-експериментальній, виховній діяльності;
  4. відзначення міжнародних свят;
  5. підвищення фахового рівня педагогів шляхом участі у міжнародних семінарах  та практичних заняттях;
  6. створення інформаційної бази для обміну інформацією про новітні педагогічні технології, форми і методи організації освітнього процесу, науково-методичні на практичні досягнення;
  7. оволодіння школярами новими компетентностями, які забезпечать їм конкурентноспроможність у європейському та світовому просторах.