Пошук:

Діяльність шкільної бібліотеки у 2021-2022н.р.   спрямована на виконання завдань, які висуває  перебудова

всіх складових компонентів сучасної школи і здійснювалась з таких основних напрямків:

•          Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого  ставлення до книги.

•          Формування  правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, виховання   інтересу до рідного краю.

•          Пропаганда здорового способу життя.

•          Сприяння самоосвіті  учнів та вчителів за допомогою різних форм і методів роботи.

•          Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.

•          Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.

•          Популяризація літератури та книги.